Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Ytterligare arbetpass

Du som inte gjort arbetspass än, passa på att boka in dig på arbetspass redan nu på lördag den 19/9  10.00-14.00. Vi behöver slyröja på varvet innan upptagningen. Samling i klubbstugan, passet leds av Kenneth. Bokar gör du som vanligt på Båtunionens hemsida: www.batunionen.se

Nytt arbetspass finns att boka

Arbetspass finns att boka på Båtunionens hemsida. Den 26 september stänger vi klubbholmen (Klintholmen) mellan 10.00 och 14.00. Det behövs 5 personer till arbetspasset.

Kom endast om du känner dig frisk. Under passet kommer vi att göra följande: 2 personer ska delvis röja sly och ev lite gräs. Möbler och utrustning på ön ska samlas ihop för vinterförvaring. Toaletten ska iordningsställas för vintern. Grillplatsen ska städas. Allmän städning av ön och eventuellt kommer vi ta tillvara rivningsmaterial från dansbanan.

Du som bokat in dig för arbetspasset ta helst egen båt. Henrik Norén, vår ö-ansvarig, kan ta med någon om egen transport är svår att ordna. Skriv kommentar i bokningen om du behöver hjälp med transport.

Passet är fysiskt krävande, ha oömma kläder, kläder efter väder och arbetshandskar. Har någon skyddsskor, ta med dessa.

Vinterförvaring utombordare

Kallhälls Marin & Motor AB på Henry Bergstens väg 4 här i Bolinder Strand hämtar utombordare för vinterförvaring, service m.m.

Upptagning sker i oktober

Upptagningen är planerad att ske under helgen v 40 (3-4 oktober) med traktor och under helgen v 41 (11 oktober) med kran.

Mer information kommer när det börjar närma sig.

Undantagsvis kan upptagning med traktor sker efter godkännande av varvschef mot dubbel avgift. De som tar upp sin båt själva och har båten på trailer blir anvisad plats på varvet.

Dykare i hamnen

I morgon tisdag den 23:e och onsdag den 24:e kommer det att vara dykare verksam i hamnen. Iaktta stor försiktighet och var uppmärksam på eventuella uppmaningar.

Nytt arbetspass att boka sig på!

Du som inte gjort ditt arbetspass än, nu finns nytt arbetspass lördag den 16/5  kl  10.00-14.00 att boka på Båtunionens hemsida. Det kommer att behövas 6 man till att montera bildäck mellan bryggorna som vågbrytare, samt justera landgångarna mellan bryggorna, kan även behövas viss reparation av landgångar. Passet leds av hamnkapten Bernt Lek.

Nu är klubbholmen öppen!

Igår lördag 9/5 har vi öppnat klubbholmen. Ett tappert gäng har iordningställt vår klubbholme. Städning av grönytorna och strandkanten, lite slyröjning, motorsågen var framme och kapade av lite slystubbar. Möblerna har tvättats och ställts fram. Lekstugan och sandlådan har iordningställts. Dagens konstverk är att vi har totalrenoverat stora grillen. Denna gång har vi använt både eldfast sten och murbruk med förhoppningar om lång livslängd. Vi skapade luftkanaler mellan stenarna för bättre syresättning och dränering. Eldstaden är redo för användning i mitten av nästa vecka. Dagen avslutades med att sätta ut flaggstången och hissa flaggan.