Svenska Sjö Båtförsäkringar

Svenska Sjö Båtförsäkringar ägs av Sveriges båtorganisationer. Genom att teckna din båtförsäkring i Svenska Sjö får du en del förmåner.

 

Dykare i hamnen

I morgon tisdag den 23:e och onsdag den 24:e kommer det att vara dykare verksam i hamnen. Iaktta stor försiktighet och var uppmärksam på eventuella uppmaningar.

Nytt arbetspass att boka sig på!

Du som inte gjort ditt arbetspass än, nu finns nytt arbetspass lördag den 16/5  kl  10.00-14.00 att boka på Båtunionens hemsida. Det kommer att behövas 6 man till att montera bildäck mellan bryggorna som vågbrytare, samt justera landgångarna mellan bryggorna, kan även behövas viss reparation av landgångar. Passet leds av hamnkapten Bernt Lek.

Nu är klubbholmen öppen!

Igår lördag 9/5 har vi öppnat klubbholmen. Ett tappert gäng har iordningställt vår klubbholme. Städning av grönytorna och strandkanten, lite slyröjning, motorsågen var framme och kapade av lite slystubbar. Möblerna har tvättats och ställts fram. Lekstugan och sandlådan har iordningställts. Dagens konstverk är att vi har totalrenoverat stora grillen. Denna gång har vi använt både eldfast sten och murbruk med förhoppningar om lång livslängd. Vi skapade luftkanaler mellan stenarna för bättre syresättning och dränering. Eldstaden är redo för användning i mitten av nästa vecka. Dagen avslutades med att sätta ut flaggstången och hissa flaggan.

Viktigt inför sjösättningen nu på söndag 3 maj!

Om någon inte meddelat att man inte kan komma på söndag på grund av sjukdom är det viktigt att meddela detta till varvschefen Kenneth Stenberg, telefon: 0701058412 eller varvschef@piluddens.com. På söndag skall båten vara klar att sjösättas, vilket betyder:

•Båt och motor fungerar och är avtäckt

•Tampar i för och akter fastsatta

•Lyftet betalt och försäkringspapper uppvisat.

Efter sjösättningen tar du hand om ditt eventuella täckningsmaterial och dina bockar. På grund av Covid19 uppmanas alla hålla avstånd så arbetslaget kan sköta sitt jobb.

Här på hemsidan under fliken Hamnen/Varvet och “Sjösättning/Upptagning” kan du läsa mer om sjösättningstider mm. Kom i tid och håll avstånd till varandra!

Arbetspass Klubbholmen

Nu finns nytt arbetspass att boka in sig på. Det är att öppna klubbholmen den 9 maj. Totalt 6 personer behövs. 2 personer till grillrenovering. Här behövs två stycken med erfarenhet av murning. 4 personer till uppställning av material, städning, klippa och röja sly. Tid 10-14, bokning görs på Båtunionens hemsida.

I dessa tider gör vi vad vi kan för att hålla ett tillräckligt avstånd från varann. Kör helst egen båt ut till klubbholmen. Jag kan säkert ta med 1 eller max 2 personer ut till ön. Samling vid vakttornet god tid innan arbetspasset. Hälsningar Henrik Norén

Sjösättning sker 3 maj!

Våren och årets sjösättning närmar sig. Här på kartan kommer du att kunna se när din båt planeras att sjösättas. Se till att du innan sjösättning har varit i kontakt med vårt sekretariat för uppvisande av försäkringsbevis och betalning av lyftavgift. Att passa tiden är mycket viktigt! Mer information finns under fliken “Hamnen/Varvet” och val “Sjösättning//Upptagning”

Har du problem med att sjösätta, kontakta varvschefen snarast eller på telefon 070 10 58 412. Om du sjösätter din båt själv måste du visa upp ett giltigt försäkringsbevis i klubbhuset på sjösättningsdagen. Båten skall vara helförsäkrad på sjösättningsdagen. Glöm inte att låsa upp eventuell trailer! Du måste ha med dig 500 kronor i kontanter för att betala sjösättningen.

Vi har lediga båtplatser

Går du i båttankar? Vi har lediga båtplatser, tipsa gärna dina vänner och skynda att anmäla intresse här på hemsidan. Först till kvarn…..